Ako sa nepozerať na video materiál

Príbeh:

            Zvoní telefón. Na druhej strane linky je obchodný partner, s ktorým sme pracovali na tvorbe nemenovanej televíznej reklamy. Veľmi rozhorčene ma informuje, že v aktualizovanej verzii reklamy pre Nový rok, ktorú som pre neho dokončil len niekoľko dní dozadu, je veľký technický problém a už za pár hodín má ísť táto reklama do vysielania. Žiada ma, aby som sa okamžite spojil s pánom z televízie, ktorý problém objavil.

Samozrejme som tohto pána ihneď kontaktoval. Podľa jeho hlasu som usúdil, že ide o staršieho človeka, ktorý pravdepodobne bude mať viac rokov pracovných skúseností ako ja, o čom ma o chvíľu aj informoval. Problém so záberom podal svižným zhrnutím: „Máš to v zlom formáte.“ Na čo som reagoval žiadosťou o upresnenie toho čo definuje termínom formát – či myslí kontajner, kodek, rozlíšenie, …? Upresnenie informácií som dostal vo väčšej miere ako som žiadal. Dozvedel som sa, že pán robí strihača v televízií už 40 rokov a že s takými amatérmi ako sú v praxi teraz sa ešte nestretol. Dokonca mi poskytol aj, môžeme to nazvať, odhad mojich budúcich kariérnych možností.

Späť k téme. Po opätovnom položení tej istej otázky z mojej strany sme sa v našej komunikácii dostali k popísaniu problému. Video obsahuje čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazu. Takto pripravená video stopa nespĺňa špecifikácie televízie a nemôže byť v tejto podobe odvysielaná.

To je problém, ale bol som si takmer istý, že som čierne pásy do obrazu nevložil, lebo obraz bol snímaný v pomere 16:9, čo je rovnaký pomer strán v akom som mal video dodať. Nevidel som teda veľký priestor ani pre omylom zapečené čierne pásy a neuvedomenie si tejto chyby pri kontrole exportovaného materiálu.

Pokračoval som otázkou, kde tieto pásy pán pozoruje, či v Avide, alebo v nejakom softvéri na prehrávanie videa? Zároveň som sa preklikával k súboru, ktorý bol odo mňa odoslaný. Pán odpovedal, že túto chybu je vidieť hneď len čo si video pustil vo VLC prehrávači. Dokonca bol veľmi pozorný a poskytol mi cennú radu o kontrolovaní si svojej práce skôr ako ju pošlem do sveta a zaťažím svojimi chybami druhých.

Práve v tomto momente som sa pozeral na video, ktoré som odovzdal. Neobsahovalo čierne pásy, bolo v správnom rozlíšení, kodeku, kontajnery, malo správny počet snímkov za sekundu, atď. Prešli sme si kontrolou názvu a veľkosti súboru, pre uistenie sa, že produkcia doručila správny súbor do televízie. Pán sa pozeral na ten istý súbor ako ja.

Jeho trpezlivosť už pretiekla, ako mi sám povedal a žiadal po mne okamžitú opravu, inak to neodvysiela a budem sa musieť zodpovedať klientovi prečo jeho zaplatený vysielací priestor nebol využitý. Prisľúbil mi, že sa postará o to, aby sa produkcia, aj klient dozvedeli kto je za túto situáciu zodpovedný, pričom nešetril pejoratívnymi výrazmi.

Našťastie som už mal predstavu, kde môže byť problém. Keď niekomu natoľko záleží na vyriešení tejto situácie, že ho jeho rozhorčenie donúti používať vyberaný slovník a ešte sa k tomu ten človek vraj riadi heslom skontroluj si svoju prácu skôr ako ju pošleš do sveta, bude zrejme poznať aj príslovie: pod lampou je najväčšia tma.

Musel som sa ho spýtať túto otázku: „Keď zväčšíte alebo zmenšíte veľkosť okna aplikácie prehrávača tým, že potiahnete jeho roh, ovplyvní to veľkosť čiernych pásov?“ Po chvíľke ticha a započutí pár zvukov pregĺgania z reproduktoru telefónu som sa spýtal, či je video poriadku. Pán odpovedal pozitívnou reakciou. Poprosil som ho, aby sa ozval môjmu obchodnému partnerovi aj produkcii a vysvetlil im, že materiál, ktorý sme dodali bol v poriadku. Spôsob akým to spraví som nechal na rozhodnutí tohto pána, lebo v konečnom dôsledku šlo o malý omyl, ktorý sa môže stať každému a pokiaľ ho nebude druhá strana brať tragicky, nič zlého sa vlastne nestalo a môžeme byť radi že sa navzájom vo fachu podržíme.

Ponaučenie:

            Softvér prehrávajúci video nemusí vždy prispôsobiť pomer strán okna ku pomeru strán prehrávaného videa. Toto chovanie záleží od konkrétneho softvéru a jeho nastavenia. Pokiaľ tak nespraví, zvyčajne vzniknutý prázdny priestor vyplní čiernou farbou.

            Presvedčiť sa o tom, že vaša práca neobsahuje žiadne chyby,  ktorých ste si vedomí a spĺňa zadanie najlepšie ako to je v daných podmienkach možné, je veľmi užitočným zvykom. Často ušetrí čas nielen ľuďom, ktorí pracujú s vaším výstupom, ale aj vám samotným.

Dôležité je si uvedomiť, že táto rada je užitočná v akejkoľvek interakcii. Zamyslieť sa nad tým čo chcete povedať a overiť si či vaše aktuálne presvedčenie stojí na pevných základoch vie ušetriť veľa času a konfliktov v komunikácii.

Taktiež pokorný prístup a slušný slovník zvyčajne neodvádzajú pozornosť diskutujúcich natoľko od témy, ako to robia urážky, na ktoré môže druhá strana chcieť reagovať.