Boom AI technológií pre tvorbu obrazu

Sprístupnenie Midjourney a Dall-E širokej verejnosti vyvoláva veľké ohlasy. Bude to koniec všetkých kreatívnych profesií v oblasti tvorby fotografií, 3D rendrov, concept artov, …alebo to práve naopak prinesie skvelé nástroje a inovácie pre ľudí pracujúcich v týchto oblastiach?

Uvedenie nových AI nástrojov na trh prináša množstvo otázok. Veľa ľudí sa teší tieto nástroje vyskúšať a považuje ich za fascinujúce. Veľa ľudí si myslí, že si môže založiť kreatívny biznis bez potreby kvalifikovaných zamestanncov a veľa ľudí sa obáva budúcnosti svojich profesných oblastí a neprijíma uvedenie týchto technológii v kreatívnom priestore.
 Sám som na možnosti svojho veku a skúseností balansoval na hrane umenia a technológií a často som za to dostával kritiku počas môjho štúdia na umeleckých školách. Tvoril som 3D rendre v ateliéri úžitkovej fotografie. Staval som si vlastné structured light skenery, namiesto toho aby som sa stal digitálnym sculptérom. Postavil som si vlastný motion capture systém, namiesto toho aby som sa stal 3D animátorom. Tieto technológie však nikdy nespravili to, že by som nemusel vedieť nič o animácii, alebo o modelovaní, či fotografii. Práve naopak. 

AI nástroje, hlavne tie zamerané na plné vytvorenie obrazu, ktoré sa teraz najviac dostali na svetlo, sú možno najbližšie ku tomu z čoho ľudia často obviňujú digitálnych umelcov – len kliknete tlačidlo a počítač to za vás spraví. Zabúda sa však na dve veci.

Prvá je, že stále musíte mať myšlienku, cieľ a víziu. Vy art-direktujete tú technológiu ku výsledku. Pokiaľ nemáte trénované oko, môžete vytvoriť niečo pekné, lebo to AI-čku nastavíte ako parameter, ale ten výsledok sa začína popisom ktorý tomu AI nástroju dáte a pokračuje tým ako ho navigujete ďalej. Je to len menej technický náročný nástroj, oproti iným. Proces ale začína vašim vstupom a končí keď vy poviete, že ste spokojný s výsledkom, čím môžete odštartovať celý ďalší proces práce so získaným výstupom.

Druhá je, že AI nástroje ktoré generujú obrázky zo slov či iných obrázkov sú iba jeden variant kreatívneho nástroja z týchto technológií. V „profesinálnom“ segmente sa už roky používajú oveľa špecializovanejšie AI nástroje, ktoré sú vytvorené za riešením konkrétneho problému. Rovnako ako akýkoľvek iný nástroj ktorý používate pri svojej práci. Tieto nástroje sú iba široko zameranejšie a preto pôsobia až ako niečo nie fér. 
Z časti by sa to dalo prirovnať ku príchodu automatizácie a následne digitalizácie vo fotografii. V priebehu pár rokov sa z niečoho čo musíte technicky aj umelecky ovládať sa stalo niečo čo zvládne každé dieťa. Sprístupnilo to fotografiu a zmenilo profesionálnu fotografiu? Určite. Zrušilo jej potrebu, lebo korektnú expozíciu, farby a zaostrenie s dostatočnou kvalitou na úpravu kompozície vyrezaním má každý vo vačku? Nie.