Omyly z praxe pri plánovanie projektov a ColorGradingu

Pokec o rôznych omyloch s ktorými sa pravidelne stretávam vo svojej praxi v našom priestore. Na praktických príkladoch sa môžete dozvedieť užitočné informácie o organizovaní postprodukcie spojene s rozdielmi v dvoch stranách pohľadu: Produkčný / Acount – Realizácia postprodukcie.

Základná terminológia VFX – časť 1.

Vysvetlenie vybraných základných termínov Vizuálnych efektov, potrebných pre ľudí začínajúcich s VFX, rovnako ako aj pre ľudí pracujúcich v oblastiach zadávajúcicich výrobu VFX, ako sú reklamné a marketingové agentúry, či produkčné spoločnosti.

Portfólio 3D vizualizácii

Product 3D visualization - 2023
Work Example - Reconvel 3D visualization_01
Work Example - Granette

Ako sa nepozerať na video materiál

Príbeh:

            Zvoní telefón. Na druhej strane linky je obchodný partner, s ktorým sme pracovali na tvorbe nemenovanej televíznej reklamy. Veľmi rozhorčene ma informuje, že v aktualizovanej verzii reklamy pre Nový rok, ktorú som pre neho dokončil len niekoľko dní dozadu, je veľký technický problém a už za pár hodín má ísť táto reklama do vysielania. Žiada ma, aby som sa okamžite spojil s pánom z televízie, ktorý problém objavil.

Samozrejme som tohto pána ihneď kontaktoval. Podľa jeho hlasu som usúdil, že ide o staršieho človeka, ktorý pravdepodobne bude mať viac rokov pracovných skúseností ako ja, o čom ma o chvíľu aj informoval. Problém so záberom podal svižným zhrnutím: „Máš to v zlom formáte.“ Na čo som reagoval žiadosťou o upresnenie toho čo definuje termínom formát – či myslí kontajner, kodek, rozlíšenie, …? Upresnenie informácií som dostal vo väčšej miere ako som žiadal. Dozvedel som sa, že pán robí strihača v televízií už 40 rokov a že s takými amatérmi ako sú v praxi teraz sa ešte nestretol. Dokonca mi poskytol aj, môžeme to nazvať, odhad mojich budúcich kariérnych možností.

Späť k téme. Po opätovnom položení tej istej otázky z mojej strany sme sa v našej komunikácii dostali k popísaniu problému. Video obsahuje čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazu. Takto pripravená video stopa nespĺňa špecifikácie televízie a nemôže byť v tejto podobe odvysielaná.

To je problém, ale bol som si takmer istý, že som čierne pásy do obrazu nevložil, lebo obraz bol snímaný v pomere 16:9, čo je rovnaký pomer strán v akom som mal video dodať. Nevidel som teda veľký priestor ani pre omylom zapečené čierne pásy a neuvedomenie si tejto chyby pri kontrole exportovaného materiálu.

Pokračoval som otázkou, kde tieto pásy pán pozoruje, či v Avide, alebo v nejakom softvéri na prehrávanie videa? Zároveň som sa preklikával k súboru, ktorý bol odo mňa odoslaný. Pán odpovedal, že túto chybu je vidieť hneď len čo si video pustil vo VLC prehrávači. Dokonca bol veľmi pozorný a poskytol mi cennú radu o kontrolovaní si svojej práce skôr ako ju pošlem do sveta a zaťažím svojimi chybami druhých.

Práve v tomto momente som sa pozeral na video, ktoré som odovzdal. Neobsahovalo čierne pásy, bolo v správnom rozlíšení, kodeku, kontajnery, malo správny počet snímkov za sekundu, atď. Prešli sme si kontrolou názvu a veľkosti súboru, pre uistenie sa, že produkcia doručila správny súbor do televízie. Pán sa pozeral na ten istý súbor ako ja.

Jeho trpezlivosť už pretiekla, ako mi sám povedal a žiadal po mne okamžitú opravu, inak to neodvysiela a budem sa musieť zodpovedať klientovi prečo jeho zaplatený vysielací priestor nebol využitý. Prisľúbil mi, že sa postará o to, aby sa produkcia, aj klient dozvedeli kto je za túto situáciu zodpovedný, pričom nešetril pejoratívnymi výrazmi.

Našťastie som už mal predstavu, kde môže byť problém. Keď niekomu natoľko záleží na vyriešení tejto situácie, že ho jeho rozhorčenie donúti používať vyberaný slovník a ešte sa k tomu ten človek vraj riadi heslom skontroluj si svoju prácu skôr ako ju pošleš do sveta, bude zrejme poznať aj príslovie: pod lampou je najväčšia tma.

Musel som sa ho spýtať túto otázku: „Keď zväčšíte alebo zmenšíte veľkosť okna aplikácie prehrávača tým, že potiahnete jeho roh, ovplyvní to veľkosť čiernych pásov?“ Po chvíľke ticha a započutí pár zvukov pregĺgania z reproduktoru telefónu som sa spýtal, či je video poriadku. Pán odpovedal pozitívnou reakciou. Poprosil som ho, aby sa ozval môjmu obchodnému partnerovi aj produkcii a vysvetlil im, že materiál, ktorý sme dodali bol v poriadku. Spôsob akým to spraví som nechal na rozhodnutí tohto pána, lebo v konečnom dôsledku šlo o malý omyl, ktorý sa môže stať každému a pokiaľ ho nebude druhá strana brať tragicky, nič zlého sa vlastne nestalo a môžeme byť radi že sa navzájom vo fachu podržíme.

Ponaučenie:

            Softvér prehrávajúci video nemusí vždy prispôsobiť pomer strán okna ku pomeru strán prehrávaného videa. Toto chovanie záleží od konkrétneho softvéru a jeho nastavenia. Pokiaľ tak nespraví, zvyčajne vzniknutý prázdny priestor vyplní čiernou farbou.

            Presvedčiť sa o tom, že vaša práca neobsahuje žiadne chyby,  ktorých ste si vedomí a spĺňa zadanie najlepšie ako to je v daných podmienkach možné, je veľmi užitočným zvykom. Často ušetrí čas nielen ľuďom, ktorí pracujú s vaším výstupom, ale aj vám samotným.

Dôležité je si uvedomiť, že táto rada je užitočná v akejkoľvek interakcii. Zamyslieť sa nad tým čo chcete povedať a overiť si či vaše aktuálne presvedčenie stojí na pevných základoch vie ušetriť veľa času a konfliktov v komunikácii.

Taktiež pokorný prístup a slušný slovník zvyčajne neodvádzajú pozornosť diskutujúcich natoľko od témy, ako to robia urážky, na ktoré môže druhá strana chcieť reagovať.

Základy podnikania pre kreatívneho tvorcu

Základné informácie o podnikaní na živnosť a s.r.o. na Slovensku, podané slovami tvorcu vizuálnych efektov.

Ak chcete začať zarábať vašou kreatívnou činnosťou, ale neviete ako na to, budete možno potrebovať viac pochopiť slovám ako živnosť, sročka, podnikanie, odvody, či faktúra. V tomto diely VFX kanálu sa veľmi neformálnou a obkecanou formou prepletenou osobnými historkami môžete dozvedieť akurát toľko, aby ste si vedeli vybrať ako chcete pracovať a aké budú vaše ďalšie kroky.

Umelecké školy a štúdium na ŠUP

Voľný náhľad do štúdia umeleckých oblastí na strednej škole.

V tejto epizóde si môžete vypočuť informácie z prvej ruky o tom, čo obnáša štúdium na umeleckej strednej škole na Slovensku. Aké oblasti sa dajú študovať, ako sa môžete uplatniť, v čom je štúdium iné oproti neumeleckým školám, pár info o talentových skúškach pohovoroch, až po tradičné vianočné kapustnice.
Škola ktorá dala základy mne sa volá “ŠUPka“, ktorá slúži ako skvelý príklad tohto typu škôl na slovensku.

Uváhy nad dopadom AI technológií na kreatívny priemysel

Vizuálne AI generátory podnecujú veľké idei. Úvaha nad tým či to prinesie koniec vizuálnych kreatívnych profesií, alebo to skvelé inovácie a pokrok v autorskej ochrane je práve témou tejto bonusovej epizódy VFX kanálu.

V tejto historicky prvej bonusovej Epizóde VFX kanálu si môžete vypočuť zamyslenie sa nad otázkami ohľadom autorstva pri použití AI technológií. Tieto idei sa nezmestili do hlavnej epizódy a preto sa ocitajú v bonusovom diely. Pôvodný zámer bola tento diel uverejniť pár dní po zverejnení piatej epizódy, venovanej AI technológiám. Zverejnenie bolo napokon posunuté na neskorší dátum, za čo sa verným poslucháčom čakajúcim na ďalšiu epizódu ospravedlňujem.

Dúfam, že vám to prinesie príjemné počúvanie a stretneme sa čoskoro pri ďalšej plnej epizóde VFX kanálu.

Boom AI technológií pre tvorbu obrazu

Sprístupnenie Midjourney a Dall-E širokej verejnosti vyvoláva veľké ohlasy. Bude to koniec všetkých kreatívnych profesií v oblasti tvorby fotografií, 3D rendrov, concept artov, …alebo to práve naopak prinesie skvelé nástroje a inovácie pre ľudí pracujúcich v týchto oblastiach?

Uvedenie nových AI nástrojov na trh prináša množstvo otázok. Veľa ľudí sa teší tieto nástroje vyskúšať a považuje ich za fascinujúce. Veľa ľudí si myslí, že si môže založiť kreatívny biznis bez potreby kvalifikovaných zamestanncov a veľa ľudí sa obáva budúcnosti svojich profesných oblastí a neprijíma uvedenie týchto technológii v kreatívnom priestore.
 Sám som na možnosti svojho veku a skúseností balansoval na hrane umenia a technológií a často som za to dostával kritiku počas môjho štúdia na umeleckých školách. Tvoril som 3D rendre v ateliéri úžitkovej fotografie. Staval som si vlastné structured light skenery, namiesto toho aby som sa stal digitálnym sculptérom. Postavil som si vlastný motion capture systém, namiesto toho aby som sa stal 3D animátorom. Tieto technológie však nikdy nespravili to, že by som nemusel vedieť nič o animácii, alebo o modelovaní, či fotografii. Práve naopak. 

AI nástroje, hlavne tie zamerané na plné vytvorenie obrazu, ktoré sa teraz najviac dostali na svetlo, sú možno najbližšie ku tomu z čoho ľudia často obviňujú digitálnych umelcov – len kliknete tlačidlo a počítač to za vás spraví. Zabúda sa však na dve veci.

Prvá je, že stále musíte mať myšlienku, cieľ a víziu. Vy art-direktujete tú technológiu ku výsledku. Pokiaľ nemáte trénované oko, môžete vytvoriť niečo pekné, lebo to AI-čku nastavíte ako parameter, ale ten výsledok sa začína popisom ktorý tomu AI nástroju dáte a pokračuje tým ako ho navigujete ďalej. Je to len menej technický náročný nástroj, oproti iným. Proces ale začína vašim vstupom a končí keď vy poviete, že ste spokojný s výsledkom, čím môžete odštartovať celý ďalší proces práce so získaným výstupom.

Druhá je, že AI nástroje ktoré generujú obrázky zo slov či iných obrázkov sú iba jeden variant kreatívneho nástroja z týchto technológií. V „profesinálnom“ segmente sa už roky používajú oveľa špecializovanejšie AI nástroje, ktoré sú vytvorené za riešením konkrétneho problému. Rovnako ako akýkoľvek iný nástroj ktorý používate pri svojej práci. Tieto nástroje sú iba široko zameranejšie a preto pôsobia až ako niečo nie fér. 
Z časti by sa to dalo prirovnať ku príchodu automatizácie a následne digitalizácie vo fotografii. V priebehu pár rokov sa z niečoho čo musíte technicky aj umelecky ovládať sa stalo niečo čo zvládne každé dieťa. Sprístupnilo to fotografiu a zmenilo profesionálnu fotografiu? Určite. Zrušilo jej potrebu, lebo korektnú expozíciu, farby a zaostrenie s dostatočnou kvalitou na úpravu kompozície vyrezaním má každý vo vačku? Nie.

Základná terminológia digitálneho obrazu – časť 2.

Vysvetlenie termínov potrebných pre prácu s digitálnym obrazom.

Výrazy ako frame rate, kontajner a kodek, bitová hĺbka a podobne sú súčasťou každodenného života tvorcu digitálneho obrazu. Nie vždy sú plne jasné, aj keď hrajú úlohu v podstate pri akomkoľvek digitálne zaznamenanom video-obraze. Odpovede na to čo znamenajú a ako ti môžu byť nápomocné môžeš získať vypočutím si tejto epizódy VFX kanálu.

Pre pochopenie miešania farieb svetla pripájam archívne dielo, jednu z mojích SOČ (stredoškolská odborná činnosť), ktorú som vytvoril ako učebnú pomôcku pre výučbu fotografickej technológie na ŠÚV Josefa Vydru (dnes ŠUP J. Vydru).

Začiatky AVFX

Ponorenie sa do histórie vzniku prvého vysokoškolského študijného programu zameraného na Vizuálne efekty v strednej Európe, Ateliéru Vizuálnych efektov na FTF VŠMU v Bratislave.

Tretia epizóda VFX kanálu vám prináša jedinečné informácie o vzniku Ateliéru Vizuálnych efektov na Filmovej a Televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave prerozprávané jedným z prvých študentov tohto ateliéru.
Táto epizóda je zaznamenaná ako monológ, ale jej podstata vychádza z rozhovoru so zakladateľom AVFX, Prof. Ľudovítom Labíkom, ArtD.

Pár užitočných linkov:
Atelér Vizuálnuch efektov na FTF VŠMU
Ateliér Herného dizajnu na FTF VŠMU
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Základná terminológia digitálneho obrazu – časť 1.

Vysvetlenie základných termínov potrebných pre prácu s digitálnym obrazom

V tejto epizóde VFX kanálu sa dozviete význam základných technických termínov ako rozlíšenie, pomer strán a DPI, ktoré sú súčasťou každodenného života tvorcu digitálneho obrazu. To že sú považované za základ však neznamená, že sme sa narodili s ich pochopením a práve to môžete získať vypočutím si tejto epizódy VFX kanálu.

Prvá epizóda nášho Podcastu!

Cesty ako sa dostať ku vizuálnym efektom

Prvá plná epizóda VFX kanálu zaoberajúca sa témou vzdelávania sa v začiatkoch s vizuálnymi efektami. Porovnáva pohľad na samo-vzdelávanie pomocou voľne dostupných tutoriálov s organizovanými kurzami a možnosťami vzdelávania sa na filmových vysokých školách.
Môžete sa nechať unášať voľným rozprávaním obohatením o zaujímavú historku a postrehy zo skúsenosti.
Ako človek ktorý sa učil CGI a vizuálne efekty najprv sám z dostupných zdrojov, neskôr ich študoval na Vysokej škole múzických umení a aktuálne na nej aj učí, poskytujem náhľad prierezmi týchto skúseností.

Niekoľko dobrý typov na miesta odkiaľ čerpať zaujímavé informácie o VFX:
Hugo Guerra: Hugo’s Desk™ Youtube, Hugo’s Desk™ Patreon, VFX Notes podcast – Nuke
“Captain LeBuck”: Pirates of Confusion Youtube, Pirates of Confusion Patreon – Fusion
Coridor Crew, Before and Afters, Flipped Normals, Aram K, Meshman Studio, J Hill – fun breakdowns, 3D basics, color grading, texturing in Mari, sculpting
Pre fanúšikov čítania príspevkov a postovania otázok na fórach, ktorí sa snažia dostať k informáciám o používaní BMD Fusion, odporúčam fórum We Suck Less hrdých užívateľov Fusionu, vo svete Nuku.
A pre používateľov Discordu sa oplatí pátrať po pár zaujímavých serveroch. Jedným z nich je napr. “Keep Calm I’m in VFX”.