MOCAP OBLEKY

zachytenie až 3 hercov súčasne

MOCAP HELMY

zachytenie pohybov tváre post-synchrónnym snímaním, alebo súčasne so záznamom tela

Lightcage

Nami vytvorený system na 3D skenovanie so všesmerovým, kontrolovateľným a polarizovaným osvetlením vhodný na skenovanie 3D dát, aj farebnej textúry vo vysokej kvalite. Systém je ideálny na skenovanie ľudskej tváre a objektov strednej a menšej veľkosti.

ShapeTex

Nami zostrojený hardvér a softvér využívajúci “structured light” technológiu pre vysoko detailné skenovanie povrchu spoločne s textúrou porovnatelnej kvality ako pri fotogrametrickom snímaní. Systém bol navrhnutý k záznamu objektov nevhodných k efektívnej fotogrametrickej rekonštrukcii s cieľovým využitím pre tvorbu vysoko detailných assetov pre film a video hry.

Lightcage

Nami vytvorený hardvér na snímanie trojrozmerných objektov niekoľkokrát za sekundu.