Základná terminológia VFX – časť 1.

Vysvetlenie vybraných základných termínov Vizuálnych efektov, potrebných pre ľudí začínajúcich s VFX, rovnako ako aj pre ľudí pracujúcich v oblastiach zadávajúcicich výrobu VFX, ako sú reklamné a marketingové agentúry, či produkčné spoločnosti.