Soupline

Rok: 2020
Farebné Korekcie + VFX

Agentúra: VMLY&R France
Produkcia: Filmaari

Do spotu luxusnej rady aviváže sme okrem Color Gradingu vyrobili niekoľko jednoduchých efektových záberov. Cieľovou skupinou reklamy bolo zahraničné publikum. Pomocou nami zvolenej farebnej palety sme vytvorili príjemnú mäkkú rodinnú atmosféru bezpečia domova. Na tomto projekte sme v roku 2020 spolupracovali s naším stabilným partnerom, produkčnou spoločnosťou Filmaari.

Do nášho portfólia služieb patrí aj príprava tzv. packshotov. Ide o záverečný záber reklamy, bodku, kde sa nachádza slogan či zobrazenie produktu doplnený o grafiku alebo animáciu. A tento záber uzatvára celú myšlienku reklamného spotu. Produkt zvyčajne nasnímajú v štúdiu kamerou alebo nafotia a v našej postprodukcii potom dochádza k jeho digitálnej úprave alebo dopĺňaniu o 2D alebo 3D grafiku. Realizujeme farebnú korekciu, svietenie, tzv. beauty retusche alebo inú postprodukčnú úpravu, ktorá podčiarkne výsledný efekt produktu. V postprodukcii totiž vieme pomocou efektových záberov zrealizovať akúkoľvek požiadavku klienta na zmenu vizuálu obrazu, ktorá sa z časových, rozpočtových, alebo iných dôvodov nezrealizuje pri nakrúcaní spotu.